Outplacement KLASIK Outplacement ELITE

OUTPLACEMENT ELITE


Ak sa prepúšťanie týka kľúčových zamestnancov, akými sú manažéri alebo vyšší špecialisti, služba Outplacement ELITE, vám pomôže zvládnuť aj túto náročnú situáciu, keďže táto skupina zamestnancov si často vyžaduje špeciálny prístup.


Služba zahŕňa:

Výhody:

 • Orientáciu na trhu práce.

 • Zmapovanie potenciálu zamestnancov formou diagnostického posudzovania.

 • Odborné individuálne personálne poradenstvo.

 • Individuálne konzultácie a poradenstvo pri orientácii na trhu práce a zvyšovanie úspešnosti pri hľadaní si nového zamestnania, usmernenie pri hľadaní si konkrétneho pracovného uplatnenia.

 • Poradenstvo v oblasti sebaprezentácie, profesijného CV, a ďalších podkladov k výberovému procesu.

 • Prieskum voľných pracovných miest.

 • Možnosť zmapovania potenciálu zamestnancov a ich kompetencií v súlade s aktuálnymi popismi pracovných miest.

 • Eliminácia negatívnych emočných reakcií, napr. strachu, hnevu zo strany prepúšťaných zamestnancov, alebo ich frustrácie zo straty zamestnania.

 • Uvoľnenie vnútorných psychických pnutí a predpoklad preladenia ich vnútorného postoja.

 • Umožnenie individuálneho prístupu a starostlivosti o uvedenú skupinu zamestnancov.

 • Zachovanie dobrého mena firmy, podniku.

 • Stabilizácia podriadených zamestnancov, ktorí spadajú pod prepúšťaného manažéra a musia sa vysporiadať so zmenou a pocitom neistoty, či frustrácie.

 • Zachovanie a podporenie firemnej kultúry a atmosféry v spoločnosti.

 • V prípade opätovného rastu spoločnosti, možnosť osloviť kvalitných manažérov, čím sa zabezpečí kvalita profesionálneho riadenia a odbornosti. Zároveň sa ušetria nemalé náklady, spojené s náborom vyšších špecialistov a manažérov. Je taktiež možné zabezpečiť plynulý chod spoločnosti.


  Ďalšie služby k produktom:

  K ďalším doplnkovým službám produktov Outplacement môžeme ponúknuť:

 • Poradenskú a konzultačnú činnosť pre útvar ľudských zdrojov.
 • Výpomoc pri prezentácii projektu zamestnancom spoločnosti.
 • Preškolenie manažérov, kompetentných zamestnancov, ktorí vedú rozhovory pri uvoľňovaní zamestnancov – pre zvýšenie kvality komunikácie, odbúraní strachu manažérov z danej situácie, rozšírenie ich manažérskych zručností.
 • Individuálny koučing pre manažérov a pracovníkov útvarov ľudských zdrojov.