MÉDIA


„Múdre firmy by sa mali zamerať na komunikáciu medzi generáciami“
Ľudia potrebujú prácu – aby mali z čoho žiť, aj aby našli priestor pre sebarealizáciu. Firmy zase potrebujú ľudí – zamestnancov. Ideálne je, keď sú pracovití, aby firmy profitovali. Ale ľudia, zamestnanci, majú rozličné preferencie a dobre pracujú vtedy, keď sú správne motivovaní. Čím osloví firma pracovníka generácie X,Y či Z?

Článok bol uverejnený v časopise zisk (Zisk 5/2012)
(kliknite na nadpis pre otvorenie článku)


„Rozhovory, ktoré nikto nemá rád“
Proces prepúšťania zamestnancov je v dnešných časoch, kedy sa skloňuje slovo kríza, častým fenoménom a veľakrát vnímaný majiteľmi firiem za najlepší či najľahší prostriedok, ako sa dostať z červených čísiel. Vždy je sprevádzaný atmosférou napätia, strachu, obáv z budúcnosti, frustrácie a iných negatívnych emócií.

Článok bol uverejnený v časopise zisk (Zisk 8/2012)
(kliknite na nadpis pre otvorenie článku)


„Mladí (nie) sú stratený na trhu práce“
Sú iní. Čo s tým? Odporúčanie pre zamestnávateľov aj „začínajúcih“ zamestnancov.

Článok bol uverejnený v časopise zisk (Zisk 12/2012)
(kliknite na nadpis pre otvorenie článku)


Rádio Slovensko - rozhovory s Romanom Bombošom

Časť 1
Časť 2Článok vyšiel v časopise Zdravie

Jasná Budúcnosť (.pdf, 606kb)
Netlačte na dieťa a nerozhodujte zaň, nech to myslíte akokoľvek dobre. Vaša úloha je pomôcť mu, aby sa o strednej či vysokej škole rozhodlo samo.

Články vydané na stránke www.podnikam.sk:

Ako podporiť svoj biznis telefonickou komunikáciou
Telefonická komunikácia je už dnes neodmysliteľnou súčasťou každodenného kontaktu s okolím. Napriek tomu, ako veľmi sa podieľa na otváraní dvier k získaniu osobných stretnutí a dosiahnutiu obchodu, či spolupráce, býva často podceňovaná.

Desatoro úspešného obchodníka
Ľudia sa oveľa viac bránia manipulácii a menia sa nároky na spôsob oslovenia od obchodníkov. Ako na to po novom?

Desatoro úspešnej sebaprezentácie
Pre kvalitné zvládnutie sebaprezentácie je potrebný predovšetkým tréning a prax, ale aj spôsob myslenia a postojov k sebe, či okoliu.
Schopnosť odprezentovať sa kvalitne a presvedčivo je základom podporenia svojich príležitostí, či biznisu.


(päťdielny seriál venovaný koučingu)
Koučing v praxi (1. časť)
Koučing vedie človeka k pozitívnemu mysleniu a rozvíja jeho schopnosti zdolávať prekážky. Pre mnohých manažérov, majiteľov firiem je to najefektívnejšia metóda ako sa rozvíjať, prosperovať a byť spokojný so svojimi rozhodnutiami.
(kliknite na názov článku pre jeho otvorenie)


  Kedy využiť koučing vo firme (2. časť)
Prax ukazuje, že koučing je silný nástroj a taktiež je to veľmi užitočná metóda ako prekonať prekážky a dosiahnuť ciele..
Úspech však závisí od toho, kedy, kde, s kým a kto ho realizuje.

(kliknite na názov článku pre jeho otvorenie)


  Manažér môže byť zároveň kouč (3. časť)
Kouč, je predovšetkým sprievodca, ktorý neponúka svoje riešenia. Správny kouč pomáha koučovanému nachádzať jeho vlastnú cestu k vyriešeniu problému a využiť k tomu vlastný potenciál a zdroje.
(kliknite na názov článku pre jeho otvorenie)


  Čaro koučingu spočíva aj v správnych otázkach (4. časť)
Ak ste sa už rozhodli pre koučing ako metódu, ktorou chcete pomôcť druhým, často v sebe riešite asi nasledovné otázky:
Ako sa mám správne pýtať?
Ako mám správne viesť koučovaného jeho cestou hľadania riešení?
Ako udržať na uzde svoje „dobre mienené rady“ a nepodsúvať vlastné riešenia
(kliknite na názov článku pre jeho otvorenie)


  Koučing musí mať jasne stanovený cieľ (5. časť)
Úlohou kouča je pomáhať koučovanému nájsť a sformulovať si svoje ciele, ktorými sa dostane k riešeniu svojich problémov.
Čo predovšetkým očakávame od koučingu?

(kliknite na názov článku pre jeho otvorenie)


 

(päťdielny seriál venovaný výberu zamestnancov)
Kvalitný výber uchádzača ako konkurenčná výhoda (1. časť)
Ako vyberať z kopy životopisov (2. časť)
Ako si pripraviť výberové pohovory (3. časť)
Čo si všímať pri pohovore (4. časť)
Efektívne ukončenie výberu a adaptácie zamestnanca (5. časť)
Článok vydaný na stránke www.cvicte.sk:
Chudnite hlavou a srdcom
Jar prichádza a otvára nové túžby. Zhadzujeme zimné kabáty a svetre, ktoré dokázali zakryť naše prehrešky voči zdravému životnému štýlu. Nejeden z nás sa postaví pred zrkadlo a kritickým pohľadom zhodnotí, či sa zmestí do toho, či onoho a či neželaná „faldička“ nenaruší jeho vzhľad v priliehavejších odevoch.
(kliknite na názov článku pre jeho otvorenie)