NÁŠ TÍM
PROFIL: Dagmar Sliacka


Spoločnosť Developing Support som založila v roku 2010. Chcela som využiť všetky skúsenosti, ktoré som nadobudla pôsobením v rôznych manažérskych aj špecializovaných pozíciách v sektore ľudských zdrojov. Umožňuje mi to ponúknuť svojím klientom komplexné riešenie ich problémov na odbornej úrovni a zároveň s ľudským prístupom.


Túžbu pomáhať druhým a rozvíjať ich potenciál som si uvedomila ešte v mladosti a preto som si aj vybrala štúdium psychológie na FiF UK v Bratislave. Už počas štúdia som mala to šťastie pripojiť sa k tímu odborníkov a byť pri zrode prvého klubu nezamestnaných na Slovensku. Získala som okrem prvej odbornej skúsenosti aj mnoho užitočných informácií a poznania do ďalšej praxe, napr. pri realizácii služby Outplacement, či práci s uchádzačmi o zamestnanie.


Štúdium psychológie, skvelí učitelia, ktorých som stretla nielen na škole, ale aj v živote mi umožnili spoznávať hlbiny ľudskej duše, schopností človeka a jeho potenciálu a boli skvelým odrazovým mostíkom pre kvalitné a profesionálne hodnotenie formou Assessment či Development Centier a následného rozvoja ľudí.


Počas svojej profesionálnej dráhy som mala to šťastie pracovať na rôznych pozíciách, ktoré mi vždy priniesli skvelú skúsenosť a rozvíjali moje schopnosti, postarať sa o svojich klientov čo najlepšie. Moja profesionálna dráha začala na Inštitúte bankového vzdelávania, v Národnej banke Slovenska, kde som ako metodik aj lektor mala možnosť vybudovať sieť školení v oblasti komunikácie a grafológie pre bankový sektor.


Neskôr som si opakovane sadla aj na manažérsku stoličku, či už v spoločnosti Petit Press a.s. ako vedúca oddelenia ľudských zdrojov a ďalej ako riaditeľka personálneho odboru v spoločnosti Privatbanka, a.s.. Veľmi dobrou skúsenosťou bolo aj pôsobenie v personálnych agentúrach Management Partners Group alebo agentúre ISTROCONTI CONSULTING na pozícii riaditeľky agentúry. Umožnilo mi to hlbšie spoznať problematiku a procesy v HR či už na strane zamestnávateľa alebo dodávateľa služieb.


Medzi oblasti, ktorým som sa venovala boli nielen nábor a výber zamestnancov, adaptácia, ale aj vzdelávanie zamestnancov. Bola som zodpovedná za rozvoj personálnej politiky a stratégie spoločnosti. Úspešne som realizovala mnohé projekty Assessment/Development centier, Personálnych auditov a Outplacementov, pričom sa jednalo o rôznorodé sektory aj pozície (IT, obchod, telekomunikácie, stavebníctvo, financie, poisťovníctvo, výroba, management,...). Sebarealizáciu a radosť som nachádzala pri úspešnom zavádzaní nových personálnych procesov a projektov. Obohatila som ich aj o prieskumy spokojnosti, zavedenie systému odmeňovania, motivácie zamestnancov a systém hodnotenia zamestnancov.


V lektorskej činnosti sa zameriavam na rôznorodé témy, či už z oblasti HR procesov, rozvoj soft skills (mäkkých zručností), komunikácie, obchodných aj manažérskych zručností, prípravy uchádzačov o zamestnanie a mediálnej komunikácie.


Stala som sa aktívnou členkou Inštitútu Virginie Satirovej a pôsobím na pozícii odborného asistenta, podporujúceho a sprevádzajúceho rôzne druhy seminárov a rozvojových aktivít.


Medzi obľúbené aktivity, ktoré rozvíjam najmä v posledných rokoch patrí publikačná a autorská činnosť. V minulosti som prispievala článkami do sekcií kariéra v denníkoch SME alebo Hospodárskych novín. V súčasnosti môžete moje odborné články z praxe nájsť v časopisoch Zisk, na webových portáloch www.podnikam.sk, www.ezeny.sk a ďalších. Počuť ste ma mohli aj v ranných rozhovoroch s Romanom Bombošom na Rádiu Slovensko. Viac si môžete prečítať v sekcii aktuality- médiá.


Rada oslovujem ľudí z praxe a preto náš tím obohacujú skúsení odborníci s ľudským prístupom, ktorí dokážu ponúknuť individuálny prístup, vysokú profesionalitu a vystupovanie. Verím, že Vás dokážeme o tom presvedčiť osobne.


Mgr. Dagmar Sliacka
majiteľka a riaditeľka spoločnosti