Telefon  +421 905 563 427

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť Developing Support stavia svoje služby na dlhoročnej skúsenosti a bohatej praxi svojho tímu v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vzdelávania, koučingu a individuálneho poradenstva.

Naším cieľom je vytvárať priestor pre podporu rozvoja jednotlivcov, zamestnancov, ale aj celých pracovných tímov. Usilujeme sa odhaliť ich potenciál a využiť vnútorné zdroje, rozvinúť predpoklady a kvality jednotlivcov aj firiem. Usmerňovať ich tak, aby dokázali stavať na svojich silných stránkach a plne rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v súlade s ich vnútornou motiváciou. Snažíme sa rešpektovať  jedinečnosť a individualitu každého klienta a  prispôsobovať naše produkty a služby ich potrebám a vývoju. Usilujeme sa nachádzať individuálne riešenia, podporovať rozvoj, motiváciu, profesionalitu a efektivitu výkonu všetkých strán. Zakladáme si na profesionálnom, avšak ľudskom a otvorenom prístupe.

Vážime si vzájomnú spoluprácu s klientami založenú na dôvere, otvorenej komunikácii a úcte.

 

ruky

 

Naše hodnoty

  • Individuálny prístup a podpora
  • Ústretovosť a flexibilita
  • Odbornosť a profesionalita
  • Otvorená komunikácia a férový prístup
  • Dôvera, zodpovednosť a spoľahlivosť
  • Pozitívne myslenie a ľudskosť
  • Neustály rozvoj a sebareflexia 

 

Dagmar Sliacka

Spoločnosť Developing Support som založila v roku 2010. Chcela som využiť všetky skúsenosti, ktoré som nadobudla ako manažérka aj profesionál v oblasti ľudských zdrojov. Vďaka tomu dokážem lepšie pochopiť svojich klientov a ponúknuť im na mieru šité a komplexné riešenia ich problémov na profesionálnej úrovni a zároveň s ľudským prístupom.

Vyštudovala som psychológiu na FiF UK v Bratislave, nakoľko som vždy chcela pomáhať  ľuďom žiť ich životy viac plnohodnotnejšie a zdravšie. Už počas štúdia som mala to šťastie pripojiť sa k tímu odborníkov a byť pri zrode úplne prvého klubu nezamestnaných na Slovensku. Od vtedy je poradenstvo v oblasti trhu práce a kariérne poradenstvo jednou z mojich srdcových záležitostí, kde dokážem klientom ponúknuť svoje rozsiahle skúsenosti v aktuálnom sledovaní diania na trhu práce. Tieto poznatky využívam aj pri zabezpečovaní služby Outplacement, či individuálnom poradenstve s uchádzačmi o zamestnanie.

Štúdium psychológie aj skvelí učitelia, mi umožnili spoznávať hlbiny ľudskej psychiky, schopností človeka, jeho potenciálu a boli skvelým odrazovým mostíkom pre kvalitné a profesionálne hodnotenie formou Assessment či Development Centier a následného rozvoja ľudí.

majiteľka firmy

 

Moja profesionálna dráha začala na Inštitúte bankového vzdelávania, v Národnej banke Slovenska, kde som vybudovala sieť školení v oblasti komunikácie a grafológie pre bankový sektor, pričom niektoré som sama lektorovala.

Neskôr som si opakovane sadla aj na manažérsku stoličku, či už v spoločnosti Petit Press a.s. ako vedúca oddelenia ľudských zdrojov a ďalej ako riaditeľka personálneho odboru v spoločnosti Privatbanka, a.s. Veľmi dobrou skúsenosťou bolo aj pôsobenie v personálnych agentúrach Management Partners Group alebo agentúre ISTROCONTI CONSULTING na pozícii riaditeľky personálnej agentúry. Umožnilo mi to hlbšie spoznať problematiku a procesy v HR či už na strane zamestnávateľa alebo dodávateľa služieb.

Väčšinou som mala príležitosť budovať a vytvárať procesy na „zelenej lúke“. Či už to bol nábor a výber zamestnancov, adaptácia, ale aj vzdelávanie zamestnancov. Bola som zodpovedná za rozvoj personálnej politiky a stratégie spoločnosti. Úspešne som realizovala mnohé projekty Assessment/Development centier, Personálnych auditov a Outplacementov, pričom sa jednalo o rôznorodé sektory aj pozície (IT, obchod, telekomunikácie, stavebníctvo, financie, poisťovníctvo, výroba, management,...). Dopĺňala som ich aj o prieskumy spokojnosti, zavedenie systému odmeňovania, motivácie zamestnancov a systém hodnotenia zamestnancov.

V lektorskej činnosti sa zameriavam na rôznorodé témy, či už z oblasti HR procesov, rozvoj soft skills (mäkkých zručností), komunikácie, obchodných aj manažérskych zručností, prípravy uchádzačov o zamestnanie a mediálnej komunikácie.

Som aktívnou členkou Inštitútu Virginie Satirovej a pôsobím na pozícii odborného asistenta, podporujúceho a sprevádzajúceho rôzne druhy seminárov, odborných výcvikov pre pomáhajúce profesie, či iné rozvojové aktivity.

Medzi obľúbené aktivity patrí aj publikačná a autorská činnosť. V minulosti som prispievala článkami do sekcií kariéra v denníkoch SME alebo Hospodárskych novín. V súčasnosti môžete moje odborné články z praxe nájsť v lifestylových časopisoch, v interných novinách, na webových portáloch www.podnikam.sk, www.ezeny.sk a ďalších. Počuť ste ma mohli aj v ranných rozhovoroch s Romanom Bombošom na Rádiu Slovensko či interaktívnych webinároch. Viac si môžete prečítať v sekcii články, médiá.

Rada oslovujem ľudí z praxe a preto spolupracujem so skúsenými odborníkmi s ľudským prístupom, ktorí dokážu ponúknuť individuálny prístup, vysokú profesionalitu a vystupovanie.

 

Mgr. Dagmar Sliacka

majiteľka a riaditeľka spoločnosti